دپارتمان آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه های واحد تضمین کیفیت مجهز به تجهیزات تست خستگی، تست نشتی، تست نویز، تست دوام، تست سختی، تست ضخامت سالت اسپری و سایر ابزارآلات دقیق اندازه گیری و بارزسی می باشد. محصولات شرکت ایران اگزوز توسط پرسنل مجرب و آموزش دیده و با استفاده از متدهای تأمین کننده نیازهای مشتری مورد تست و آزمون قرار می گیرد. عملیات کالیبراسیون با طرح ریزی و زمانبندی قبلی و مطابق با جدیدترین استانداردهای بین المللی صورت می گیرد