دپارتمان خط تولید

خط تولید شرکت ایران اگزوز متشکل از واحدهای برشکاری ورق و لوله، پرسکاری، خم کاری، دوخت، ماشینکاری، آبکاری و جوشکاری با داشتن نیروهای متخصص و آموزش دیده و با استفاده از شیوه های نوین در مدیریت تولید مانند مدیریت مشارکتی، LCA، PPM،  SMED، JIT و استفاده از فرآیندهای ساخت و تولید به روز شده، سعی در جهت افزایش راندمان، اعمال تغییرات سریع در خط تولید، کاهش ضایعات، دوباره کاری، برگشتی محصول و از همه مهمتر پیاده سازی خواسته های مشتری در قالب یک چرخه بهبود مستمر را دارد. کلیه اطلاعات و ورودی های فرآیند تولید، با بکارگیری یک سیستم مدون شناسائی و ردیابی، در هر مرحله از تولید و پس از آن براحتی قابل شناسائی و ردیابی می باشند